Obsługa kadrowa

biuro rachunkowe Kraków

Wszystkie poniższe usługi księgowe zawierają w pakiecie, bez dodatkowych opłat:

  • Wsparcie kadrowej realizowane: osobiście, telefonicznie lub e-mailowo
  • E-akta pracownicze

Biuro rachunkowe

Nasze biuro rachunkowe Warszawa Taxeo, przygotuje dokumentacje kadrową związana z nawiązaniem, trwaniem i zakończeniem umowy o pracę, tj.: sporządzanie umów o pracę, aneksów do umów, wydawanie zaświadczeń, ewidencja urlopów i innych nieobecności, sporządzanie wypowiedzeń, wydawanie świadectw pracy, kontrola aktualnych zdolności do pracy, szkoleń BHP, sporządzenie wniosków A-1. Zakładamy teczki personalne i i prowadzimy ich bieżącą aktualizację, zgłaszamy pracowników do ZUS.

Oferta płac obejmuje sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, rozliczenia ZUS – składanie comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych DRA, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, roczne PIT-11 oraz PIT-4R, wypełnianie druków ZUS-Z3 oraz zaświadczeń Rp-7.

Kompleksowe usługi księgowe

Zapewniamy także reprezentowanie interesów Klienta przed organami kontroli (US, ZUS, PIP). Nasi specjaliści byli obecni podczas kilkudziesięciu kontroli z PIP czy ZUS w zakresie obsługi kadrowo-płacowej.

Obsługujemy umowy cywilno-prawne: sporządzenie umów cywilno-prawnych, rachunków do umów, zgłoszenie i wygłoszenie zleceniobiorcy z ZUS (jeśli podlega), kontrola tego podlegania, oświadczenia do umów, pełne rozliczenie z ZUS i US wraz z PIT rocznym.

Aby nasze usługi były kompletne możemy zaproponować pełną obsługę PPK, w tym: rejestracja i wyrejestrowanie pracownika z PPK na podstawie uzyskanej deklaracji, przypomnienie o kończących się terminach, raportowanie(w tym deklaracja miesięczna), obliczenie wynagrodzenia z uwzględnieniem składki PPK.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszym biurem księgowym.