Rejestracja spółki Warszawa

Świadczymy usługi polegające na wsparciu merytorycznym i formalnym przy rejestracji spółki kapitałowej. Wedle potrzeby przygotujemy dokumentacje niezbędną do procesu rejestracyjnego wybranej spółki kapitałowej: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, spółka komandytowa lub spółka jawna. Nasze wsparcie nie ogranicza się tylko do samego sporządzenia dokumentów, a jest przede wszystkim merytoryczną rozmową na temat Twoich potrzeb i przedstawieniem możliwości jaka dana forma prawna prowadzenia działalności oferuje. Konsultacje w tej materii prowadzone są przez prawnika, a nasze doświadczenie oparte jest na ponad stu zarejestrowanych spółek.

Rejestracja spółek – Taxeo Warszawa

Spółkę możemy zarejestrować tradycyjną formą – przy pomocy współpracującego notariusza lub przez system S24. Średni czas realizacji, od momentu spotkania do zarejestrowania spółki wynosi 72 godziny. W tym czasie podmiot uzyskuje wszystkie niezbędne dokumenty m.in: numer KRS, NIP, REGON.

W biurze księgowym Taxeo,  sprawujemy nadzór nad całym procesem, kontaktujemy się z sądem rejestrowym, interweniujemy gdy jest to niezbędne. Po zarejestrowaniu spółki informujemy o stanie sprawy, ale także wskazujemy działania, które są niezbędne do poprawnego prowadzenia spraw spółki.

W razie potrzeby możemy zaoferować usługę biura wirtualnego lub usługi księgowe w Warszawie.

biuro rachunkowe Kraków

Podczas konsultacji omówimy m.in.:

  • Najkorzystniejszą formę prawną – która spółka będzie najkorzystniejsza?
  • Jak prowadzić sprawy spółki – jak wprowadzić dodatkowe środki do spółki?
  • Czy podpisywać dodatkowe umowy z założycielami spółki?
  • Rejestr beneficjentów rzeczywistych
  • Jakie zapisy umowy są istotne i jak je skonstruować
  • Jak zabezpieczyć swój majątek

Zachęcamy do umówienia się na spotkanie